STEMSTOORNIS

De stem hangt nauw samen met de persoonlijkheid en emotie. We kunnen hees zijn omwille van een verkoudheid of slapeloosheid. Sommige personen ondervinden stemlast na een werkdag wanneer ze veel hebben gesproken. Hierbij kan de alarmbel rinkelen: "Gebruik ik mijn stem wel goed?". Een foutief stemgebruik kan namelijk een zeer grote invloed hebben op ons dagelijks functioneren, zeker wanneer u een spreekberoep hebt.

Binnen de stemtherapie maken we een onderscheid in de directe en indirecte therapie. De stemoefeningen beperken zich namelijk niet alleen binnen de therapieruimte (directe therapie), maar ook daarbuiten (indirecte therapie). Daarom is het zeer belangrijk dat u ook thuis en in uw werkomgeving aandacht schenkt aan uw stem.

Hier krijgt u alvast enkele tips om uw stem de nodige zorg te geven:

- Water drinken

- Vermijd fluisteren en kuchen

- Vermijd rokerige en droge omgevingen

- Vermijd roepen, gebruik een fluitje

- Zorg voor stiltemomenten