WERKWIJZE

Stap 1

De school of een arts-specialist verwijst u door naar de logopedist. U kan ook zelf contact opnemen met een logopedist. Via een gesprek ga ik na wat de zorgvraag is en welke onderzoeken er dienen te gebeuren. U wordt vervolgens doorgestuurd naar een arts-specialist die een voorschrift voor logopedisch onderzoek zal afleveren.

Stap 2

Het logopedisch onderzoek wordt afgenomen op het praktijkadres. Hierbij vraag ik aan de ouders om mee te komen, zodat de resultaten besproken kunnen worden en de praktische zaken geregeld kunnen worden.

Stap 3

Het logopedisch verslag wordt samen met het voorschrift opnieuw voorgelegd aan de arts-specialist. Indien er therapie dient opgestart te worden, geeft de arts een voorschrift voor therapie. Deze documenten worden aan de logopedist bezorgd. Alles wordt gebundeld en opgestuurd naar de mutualiteit.

Stap 4

Na enkele weken ontvangen de logopedist als de ouders van de mutualiteit een goedkeuring van de behandeling. De therapie kan van start gaan. In samenspraak met de patiƫnt kan de therapie op de praktijk, thuis of op school doorgaan, naargelang de mogelijkheden. Er wordt een vast tijdstip per week afgesproken.